Vetrozelena

48 vetroturbina
300 MW instalisane snage
820.000 tona smanjenja emisija CO2

Uvod

Vetroelektrana Vetrozelena je projekat obnovljive energije koji kompanija CWP razvija u Vojvodini u Srbiji. Vetrozelena je drugi takav projekat koji CWP realizuje u zemlji, nakon vetroelektrane Čibuk (158 MW instalisanog kapaciteta). Projekat Vetrozelena biće duplo veći, sa instalisanom snagom od 300 MW i 48 vetrogeneratora. Proizvodnja zelene električne energije smanjiće emisije CO2 za 820.000 tona svake godine, što će podržati ciljeve energetske tranzicije Srbije.

O projektu

CWP razvija projekat Vetrozelena na području opštine Pančevo, 40 kilometara od Beograda. Po završetku izgradnje i puštanja u rad početkom 2025. godine, vetroelektrana Vetrozelena će biti najveći takav projekat u zemlji.

Proračunata očekivana godišnja bruto proizvodnja cele vetroelektrane iznosi oko 750 GWh, što je dovoljno za snabdevanje više od 185.000 domaćinstava zelenom električnom energijom.

Električna energija proizvedena u vetroelektrani Vetrozelena spada u obnovljive izvore energije. Kao takva, imaće veliki uticaj na smanjenje zagađenja vazduha u zemlji i značajno doprineti Republici Srbiji u ostvarenju svojih energetskih ciljeva kada je udeo ukupne električne energije iz obnovljivih izvora energije u pitanju. Proizvodnja električne energije u vetroelektrani Vetrozelena dovešće do smanjenja emisije CO2 u Srbiji u iznosu od oko 820.000 tona godišnje.

Pored pozitivnog uticaja na životnu sredinu, socio-ekonomski uticaj realizacije projekta Vetrozelena će biti veoma značajan za opštinu, uzimajući u obzir činjenicu da će znatan deo investicije biti usmeren u lokalnu zajednicu. Ovo uključuje, ali ne ograničava, investicije u: otkup zemlje od poljoprivrednika za postavljanje vetrogeneratora, stubova dalekovoda i proširenja puteva, dobavljače iz različitih proizvodnih i uslužnih delatnosti, u društveno odgovorne, sportske, kulturne i edukativne projekte i drugo.

U realizaciji projekta Vetrozelena, CWP će se voditi najvišim svetskim i evropskim standardima, kako bi na najbolji mogući način doprineo ubrzanom i celokupnom razvoju opštine Pančevo i njenoj transformaciji u regionalnog lidera na polju obnovljivih izvora energije.

Lokacija

Vetroelektrana Vetrozelena se nalazi na lokaciji udaljenoj oko 40 km severoistočno od Beograda, na teritoriji opštine Pančevo, odnosno teritoriji katastarskih opština Dolovo i Banatsko Novo Selo. U blizini planirane vetroelektrane nalazi se nekoliko sela od kojih su najbliža Dolovo, Mramorak i Banatsko Novo Selo, svako na udaljenosti od oko 2 km. Do mikrolokacije postoji regionalni asfaltni put Pančevo-Dolovo-Čibuk, ukupne dužine 30 km. Područje namenjeno za izgradnju vetroelektrane se ne nalazi ni u jednom zaštićenom području sa aspekta životne sredine.

Plan razvoja projekta

Q1 2020
Početak razvoja projekta
Q3 2020
Tehnički uslovi za priključenje i povezivanje na mrežu
Q3 2021
Usvojen Plan detaljne regulacije
Q4 2022
Energetska dozvola
Q3 2023
Građevinska dozvola
Q4 2023
Finansijsko zatvaranje
Q2 2026
Puštanje u rad

Dokumenta

CWP je posvećen razvoju projekta, u skladu sa svim lokalnim i internacionalnim zakonima i propisima i uz punu saradnju lokalnih zajednica.