2 MILIONA ZA IDEJE KOJE POKREĆU PROMENE

Konkurs za program donacija Lokalne fondacije LFP u saradnji sa kompanijom CWP – Vetrozelena

Lokalna fondacija LFP, u saradnji sa kompanijom CWP i njenom podružnicom Vetrozelena, raspisuje konkurs kako bi finansijski podržala lokalne inicijative koje će praviti akcije pozitivnih promena na teritoriji Dolova i Banatskog Novog Sela. Konkursom je opredeljeno 2.000.000 dinara za inicijative koje su tematski ograničene na sedam oblasti. Konkurs je otvoren do 12.10.2023. godine.

Konkursom je planirano da sa ukupno 2.000.000 dinara budu podržane inicijative koje se tiču: osnaživanja mladih i njihovog obrazovanja, osnaživanja žena, podrške umetnosti i kulturi, zdravlja i blagostanja, ulaganja u znanja i veštine zajednice, kao i inicijativa u vezi sa infrastrukturom.

Tokom izbora inicijativa, vodiće se računa o tome da inicijative predlažu i sprovode nove i inovativne pristupe u zajedničkom delovanju. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu da pronađu na LINK-u.