Vetroelektrane generalno doprinose unapređenju kvaliteta životne sredine, jer ne emituju štetne materije, već naprotiv doprinose umanjenju emisije CO2 i drugih štetnih gasova i čestica, koju bi tradicionalni  izvori električne energije na fosilna goriva prouzrokovali. Stoga je, posmatrano sa aspekta smanjenja emisije CO2, izgradnja vetroelektrana i drugih objekata koji koriste obnovljive izvore u proizvodnji električne energije poželjna i upravo zbog toga je njihova izgradnja u mnogim zemljama stimulisana posebnim podsticajnim merama.

Vetroelektrana ni u kom slučaju neće remetiti tokove površinskih i podzemnih voda. Obzirom da vetroelektrana ne koristi nikakva goriva, ne postoji opasnost od hemijskog zagađenja vodenih tokova.

Uz poštovanje potrebnih mera za zaštitu od požara takođe se sprečava potencijalni negativan uticaj na životnu sredinu.

Da bi se izvršila celovita procena uticaja vetroelektrane na životnu sredinu, izmedju ostalog biće sprovedeno osmatranje ptica i slepih miševa na lokaciji budućeg vetroparka, u trajanju od najmanje godinu dana, prema najvišim evropskim standardima važećim za tu oblast (SNH, EUROBATS). Rezultati osmatranja biće kasnije iskorišćeni u izradi studije o proceni uticaja vetroelektrane na životnu sredinu.

CWP je angažovao nezavisnog konsultanta iz oblasti zaštite životne sredine, internacionalno priznatu kompaniju Ecoda GmbH & Co. KG. iz Nemačke  koja je veoma dobro upoznata sa stanjem ornitofaune i hiropterofaune na širem području buduće vetroelektrane. Angažman je iniciran s ciljem optimalnog definisanja projektnog zadatka i primerene metodologije za osmatranje ptica i slepih miševa, uzimajući u obzir međunarodne preporuke iz oblasti, kao i za potrebe redovnih konsultacija tokom odvijanja samog procesa. Osmatranje ptica i slepih miševa i izrada pratećeg izveštaja povereni su lokalnim ekspertima za koje je procenjeno da će na najbolji način moći da odgovore na projektni zadatak.

Osnovni ciljevi osmatranja ptica i slepih miševa jesu prikupljanje podataka o broju i vrstama ptica i slepih miševa prisutnih na području buduće vetroelektrane, zatim definisanje njihovih karakteristika, stepena ugroženosti i nivoa zaštite, analiza načina obitavanja, procena veličine staništa, lovišta i uočavanje pravaca migracije. Takodje, kroz proces osmatranja se definišu mere ublažavanja uticaja vetroelektrane koje se moraju primenjivati u operativnoj fazi.

Na osnovu preliminarnih konsultacija sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode, u okolini obuhvata vetroelektrane utvrđene su zone gnezdilišta stepskog sokola (Falco cherrug), jedne od najugroženijih vrsta u Srbiji, i određena je neophodna udaljenost obuhvata vetroelektrane od navedenih zona. Navedene preporuke Pokrajinskog zavoda u potpunosti su uvažene prilikom definisanja granica vetroelektrane, te je obuhvat potom odobren od strane Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i za njega su izdati prethodno spomenuti Uslovi.

CWP ostaje posvećen zaštiti životne sredine i svih elemenata lokalne biosfere kako bi osigurao da razvijene vetroelektrane ni na koji način ne uzrokuju štetu ili narušavanje faune, flore, obrasca migracije, tokova vode ili bilo kog drugog elementa koji bi mogao da izbaci ekosisteme iz delikatne ravnoteže. Sprovodimo pažljive studije relevantnih elemenata, koje sprovode stručnjaci u svojim oblastima u skladu sa najvišim standardima, i preduzimamo proaktivne korake da integrišemo njihove nalaze u razvoj naših projekata i prilagodimo iste u skladu sa tim.